Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

desc_LOGO ERASMUS.png

Introducció a ERASMUS+ (KA122) per a Escolar i Adults

OBJECTIUS

 • Adquirir una visió global de les possibilitats d'Erasmus+ i el desenvolupament de projectes d'aquesta tipologia.
 • Assessorar en els passos previs a la formalització d'una sol·licitud (KA122).
 • Donar suport en el disseny del projecte.
 • Familiaritzar-se amb els formularis de sol·licitud i elaborar els continguts que s'hauran de complimentar.
 • Assessorar i adequar la proposta econòmica del projecte.
 • Assegurar la implicació del centre, la relació de la proposta amb el projecte de centre i la transversalitat de les
  activitats.
 • Garantir la implementació del projecte Erasmus+ amb altres projectes del centre.
 • Incrementar la qualitat dels Projectes Erasmus+ KA122 que espresenten a les convocatòries del 2021-2022.


CONTINGUTS

 • Aspectes clau que són necessaris tenir en compte per poder sol·licitar amb èxit un projecte Erasmus+ (KA122).
 • Coordinació de l'inici de treball del projecte de centre.
 • Assessorament en el desplegament del projecte.
 • Seguiment de les gestions administratives que s'han de dur a terme.
 • Ús de les plataformes europees (algunes obligatòries, d'altres recomanades).
 • Establiment de pautes i estratègies de difusió que garanteixin la sostenibilitat del projecte.

DOCUMENTACIÓ DE LA FORMACIÓ

1-_E+_GENERAL.pdf1-_E+_GENERAL.pdf

2._ESPAI_EUROPEU_EDUCACIO.pdf2._ESPAI_EUROPEU_EDUCACIO.pdf

3._ESTRUCTURA_DEL_PROGRAMA_ERASMUS+_2021-2027.pdf3._ESTRUCTURA_DEL_PROGRAMA_ERASMUS+_2021-2027.pdf

4._MOBILITATS_KA1.pdf4._MOBILITATS_KA1.pdf

5._KA229_seleccionadas_coordinadores-2020__NOMBRES_DE_PROYECTO.pdf5._KA229_seleccionadas_coordinadores-2020__NOMBRES_DE_PROYECTO.pdf

6._CRITERIS_DE_SELECCIO.pdf6._CRITERIS_DE_SELECCIO.pdf

7._CONDICIONS_FINANCERES.pdf7._CONDICIONS_FINANCERES.pdf

8._LA_SOL.LICITUD_KA122_FORMULARIS.pdf8._LA_SOL.LICITUD_KA122_FORMULARIS.pdf

9._KA122-SCH-35CA25FC_FORMULARI.pdf9._KA122-SCH-35CA25FC_FORMULARI.pdf

10._FORMULARI_CONTINGUT.pdf10._FORMULARI_CONTINGUT.pdf

11._KA122_PASSOS_PREVIS.pdf11._KA122_PASSOS_PREVIS.pdf

12._MOBILITAT_LLARGA_DURADA.pdf12._MOBILITAT_LLARGA_DURADA.pdf