Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Metodologia AICLE i eTwinning

 

Durant el mes de febrer s'ha duit a terme un curs d'actualització en metodologia AICLE al CEP d'Inca a l'àmbit del Servei de Normalització lingüística i Formació de la Direcció General de  Formació  Professional i Formació del Professorat.

Una de les noves metodologies a destacar d'aquest curs ha estat la combinació dels projectes europeus eTwinning dins de les assignatures no lingüístiques en llengua estrangera (AICLE).

 

Els projectes eTwinning són agermanaments virtuals amb centres de tot arreu d'Europa per fomentar l'ensenyament competencial entre els mestres i, per tant, el desenvolupament de les competències bàsiques entre l'alumnat.

Els projectes eTwinning es poden dur a terme a tots els nivells educatius, des d'educació infantil fins a batxillerat i s'integren al cent per cent dins del currículum.

 

L'ensenyament de matèries no lingüístiques en llengua estrangera forma part de la millora competencial en llengües estrangeres dels centres escolars. Molts de centres de les Illes Balears treballen aquesta metodologia en moltes i diverses àrees.

 

El fet d'incloure un agermanament virtual amb altres centres d'arreu d'Europa dona a les classes AICLE una motivació extra per emprar la llengua estrangera dins d'una assignatura no lingüística.

 

Des de fa uns anys una de les ambaixadores eTwinning de les Illes, na Joana Aina Pol combina ambdues metodologies amb molt bons resultats entre els seus alumnes. Els dos darrers anys ha aconseguit dos segells de qualitat nacionals i europeus amb projectes fets per alumnes de 5è i 6è del CEIP Vialfàs de sa Pobla.

 

Les ponències sobre AICLE i eTwinning varen mostrar als participants com incloure un projecte europeu dins el devenir diari d'una assignatura AICLE.

Etwinning utilitza moltes eines basades en les noves tecnologies que faciliten molt l'ensenyament de l'assignatura en llengua estrangera, però el que realment li dona un sentit més enllà de la metodologia AICLE és el fet de treballar col·laborativament amb alumnes d'altres països i compartir amb ells les experiències d'aprenentatge que, al tractar-se de programes internacionals, s'han de fer en una llengua estrangera.

Els alumnes desenvolupen les capacitats bàsiques a l'hora que aprenen els continguts que els pertoquen i ho fan de manera lúdica i significativa la qual cosa els dona una motivació extra per aprendre i usar la llengua estrangera.