Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

LOGO_ERASMUS.png

Introducció a la Sol·licitud Erasmus+ (KA122) per a Escolar i Adults

15 i 16 de Novembre de 2022 al CEP de Palma

Ponent: Mercè Travé

OBJECTIUS

 • Adquirir una visió global de les possibilitats d'Erasmus+ i el desenvolupament de projectes d'aquesta tipologia.
 • Assessorar en els passos previs a la formalització d'una sol·licitud (KA122).
 • Donar suport en el disseny del projecte.
 • Familiaritzar-se amb els formularis de sol·licitud i elaborar els continguts que s'hauran de complimentar.
 • Assessorar i adequar la proposta econòmica del projecte.
 • Assegurar la implicació del centre, la relació de la proposta amb el projecte de centre i la transversalitat de les activitats.
 • Garantir la implementació del projecte Erasmus+ amb altres projectes del centre.
 • Incrementar la qualitat dels Projectes Erasmus+ KA122 que espresenten a les convocatòries del 2021-2022.

CONTINGUTS

 • Aspectes clau que són necessaris tenir en compte per poder sol·licitar amb èxit un projecte Erasmus+ (KA122).
 • Coordinació de l'inici de treball del projecte de centre.
 • Assessorament en el desplegament del projecte.
 • Seguiment de les gestions administratives que s'han de dur a terme.
 • Ús de les plataformes europees (algunes obligatòries, d'altres recomanades).
 • Establiment de pautes i estratègies de difusió que garanteixin la sostenibilitat del projecte.
   

DOCUMENTACIÓ DE LA FORMACIÓ

1. Estructura_KA1_KA2_KA3

2. Mobilitats

2b. Resolució KA122_SCH_2022

2c. Resolució KA122_ADU_2022

3. La sol·licitud KA122_FORMULARI

4. La sol·licitud KA122_PASSOS PREVIS

5. KA122_SCH_FORMULARI

6. Formulari_Contingut

7. E+ General

8. Espai Europeu de l'Educació

9. Plataformes

10. Long Mobility of Pupils.

10b. Guía para movilidad de larga duración del alumnado_KA2

11. Finançament

12. Criteris de selecció