Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Convocatòria - Programes d'immersió lingüística en anglès - Estiu 2019

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de maig del 2019 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2019

AnnexI (Sol·licitud)

AnnexII (Declaració responsable)

AnnexIII (Acceptació de l'ajut. Sols per a beneficiaris)

Aquesta resolució convoca ajuts per a la participació de l’alumnat als programes d’immersió següents:

 ·         Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger, adreçat a l’alumnat del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior i a l’alumnat del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Modalitats A i B)

 ·         Escola d’estiu en llengua anglesa, adreçat a l’alumnat del sisè curs d’educació primària de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Modalitat C)

 Aquests programes tenen com a objectiu reforçar la competència lingüística dels alumnes, amb un èmfasi especial en l’expressió oral.

Modalitats A i B: ajuts per al curs intensiu d’immersió a l’estranger

 1.           Destinació i lloc de realització del curs

DCU Dublin City University – English Language School

DCU Language Services. Office VBG11, Dublin City

University, Dublin 9 – D09 NA55

https:/www.english.dcu.ie/

 

2.           Dates de realització del curs

                Torn 1: del 27 de juliol al 10 d’agost

                Torn 2: de l’11 al 25 d’agost

 

3.           Reserva de places per illes

                Mallorca: 94 ajuts

                Menorca: 14 ajuts

                Eivissa i Formentera: 18 ajuts

 

Tal i com estableix la resolució de convocatòria dels ajuts a l’apartat 15.1, no es podran modificar les destinacions adjudicades i comunicades a l’alumnat seleccionat, així com les dates de realització del curs.

 

Modalitat C: ajuts per a l’escola d’estiu en anglès

 1.           Localitats i dates de realització de l’escola d’estiu

                 a.      Mallorca

                                   i.      Manacor: de l’1 al 12  de juliol

                                   ii.      Calvià: de l’1 al 12  de juliol

                                   iii.      Palma: del 15 al 26 de juliol

                                   iv.      Inca: del 15 al 26 de juliol

 

                  b.      Eivissa (alumnes d’Eivisa i Formentera)

                                    i.      Eivissa: de l’1 al 12  de juliol

                                     ii.      Sant Antoni de Portmany: del 15 al 26 de juliol

 

                  c.       Menorca

                                     i.      Ciutadella: de l’1 al 12  de juliol

                                    ii.      Maó: del 15 al 26 de juliol

 

2.           Reserva de places per illes

                 Mallorca: 251 ajuts

                 Menorca: 37 ajuts

                 Eivissa (alumnes d’Eivissa i Formentera): 47 ajuts

 

Tal i com estableix la resolució de convocatòria dels ajuts a l’apartat 15.1, el repartiment dels alumnes per localitats es farà atenent a la ubicació del centre escolar de procedència de l’alumnat. No es podran modificar les destinacions adjudicades i comunicades a l’alumnat seleccionat, així com les dates de realització del curs.

 

El termini de presentació de sol·licituds comença el 17 de maig i finalitza el 31 de maig de 2019.