Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Auxiliars de conversa

auxiliars

 

És un programa dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d'auxiliars de conversa nadius als centres educatius.

Un dels objectius prioritaris de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats és impulsar l'aprenentatge d'idiomes estrangers en el marc de les pautes establertes per la Unió Europea per a l'any 2020. 

L'organització del programa d'auxiliars es fonamenta en els convenis bilaterals de cooperació educativa entre Espanya i els països participants i  es du a terme mitjançant acord de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. La selecció dels candidats es realitza per part del MECE als països d'origen respectius.

Els auxiliars de conversa representen una referència lingüística i cultural autèntica als centres educatius i la seva col·laboració amb els departaments didàctics té una incidència considerable en la millora de la comunicació en llengua estrangera.

Activitats de suport programades:

- Jornada d'acollida i formació dels auxiliars.

- Enquestes de seguiment i valoració del programa.
- Bloc d'activitats plurilingües als centres.
- Intercanvis d'iniciatives, recursos i materials per al nou model educatiu d'enfocament plural.
- Integració de la tasca dels auxiliars en l'elaboració d'Unitats Didàctiques Plurilingües.

BOIB 7 octubre de 2017.pdfBOIB 7 octubre de 2017.pdf (convocatòria del borsí d'auxiliars)

ANNEX_1_CAT.pdfANNEX_1_CAT.pdf

ANNEX_2_CAT.pdfANNEX_2_CAT.pdf

guia auxiliares conversación 17-18.pdfguia auxiliares conversación 17-18.pdf

language_assistant_handbook_17 18.pdflanguage_assistant_handbook_17 18.pdf

Guia dels centres 17-18.pdfGuia dels centres 17-18.pdf

Aquí hi trobareu una sèrie de recursos pels auxiliars de conversa, per poder utilitzar-los dins l'aula.

Recursos didàctics pels auxiliars de conversa

Aquesta pàgina de Facebook és la dels auxiliars de conversa 2017/18...join the club!