Torna

Àrea de Llengua

Llibre d'estil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Llibre d'estil CAIB

Descàrrega del document

Estructura del document

  • Pròleg
  • Introducció
  • Part primera: LA REDACCIÓ DELS TEXTOS
  • Part segona: LA PRESENTACIÓ DELS TEXTOS
  • Part tercera: ELS DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
  • Part quarta: ELS DOCUMENTS PROTOCOL·LARIS
  • Part cinquena: ESTRUCTURA I DISSENY DE LES NORMES ARTICULADES
  • Part sisena: CRITERIS CONVENCIONALS
  • Part setena: CRITERIS DE TRADUCCIÓ
  • Part vuitena: VOCABULARI DE DUBTES