Torna

Àrea de Llengua

Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts

Estiu 2018

La presència d’alumnes d’incorporació tardana, procedents de la immigració, en el sistema educatiu de les Illes Balears és un fet ben habitual. Aquests alumnes necessiten una atenció educativa especial que els permeti incorporar-se més fàcilment a les classes i adquirir uns coneixements bàsics de català, la llengua pròpia de la comunitat receptora.

Amb la finalitat de proporcionar-los aquesta atenció educativa, l’Àrea de Llengua de l’Institut d’Estudis Baleàrics organitza, en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, tallers de llengua per a joves nouvinguts de 12 a 17 anys que tenguin coneixements escassos o nuls de català. També s’hi poden inscriure els alumnes que finalitzin aquest curs 6è de primària, encara que no hagin complit 12 anys. Aquests tallers es duen a terme a l'estiu i durant el curs escolar.

A continuació s’inclou tota la informació relacionada amb els tallers que es fan a l'estiu.

INSCRIPCIÓ

Requisits:

  • Tenir entre 12 i 17 anys (també s’hi poden inscriure els alumnes que aquest curs finalitzin 6è de primària, encara que no hagin complit 12 anys)
  • Tenir coneixements escassos o nuls de català

Termini d’inscripció: TANCAT

Llocs d’inscripció: - centre educatiu dels alumnes interessats

                             - Institut d'Estudis Baleàrics

Documentació que s'ha de presentar:

  • Full d’inscripció emplenat (Vegeu l'apartat "Documents".)
  • Autorització dels pares o tutors (inclosa en el full d’inscripció)
  • Autorització d’ús d’imatges (opcional) (Vegeu l'apartat "Documents".)

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o equivalent

Preu: activitat gratuïta

DADES DELS TALLERS

Dates: del 2 al 27 de juliol

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 11.30 h

Durada: 40 hores

Més informació:

 

   Institut d’Estudis Baleàrics

   C. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3

   07004 Palma

   Tel.: 971 17 76 04

 

 

Documents

PDF Full d'inscripció als tallers i autorització

PDF Autorització relativa a l'ús d'imatges (opcional)