Torna

Àrea de Llengua

Cursos intensius d'estiu - 2018

L'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix cursos dels nivells inicials durant els mesos d'estiu.

Termini de matrícula: de l'1 al 20 de juny.

Nivells oferts: A1, A2 i B1.

Llocs dels cursos: Palma i Muro.

Dates dels cursos: - del 2 al 27 de juliol

                             - del 30 de juliol al 27 d'agost

Requisits i documentació necessària per matricular-se:

— Tenir 16 anys en la data d’acabament del termini d’inscripció.

— Acreditar el nivell de català anterior al del curs al qual es vol fer la inscripció:

. certificat d’assistència a un curs de l’IEB

o bé

. certificat de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística o un d'equivalent

o bé

. prova de nivell

Les proves de nivell es fan als punts d’inscripció i informació dins el termini i l’horari de matrícula; no cal demanar hora.

— Aportar el document que acrediti el dret a la reducció de l’import de la matrícula (cal presentar-ne també una fotocòpia).


Publicació de la llista d'admesos als cursos:

28 de juny

Podeu trobar més informació en els documents adjunts.

Documents

PDF Oferta cursos estiu 2018