Torna

Servei de Joventut

Preguntes freqüents comunes a totes les Accions

Què és un grup informal de joves?


És un grup de 4 joves com a mínim, que no té personalitat jurídica legalment reconeguda (és a dir, no són una associació), però compten amb un representant legal que té la capacitat per contreure obligacions jurídiques en nom del grup.

Quina diferència hi ha entre Projecte i Activitat?

El projecte engloba totes les accions necessàries (preparació, execució i avaluació) per realitzar l’activitat, per aquest motiu té una durada més ampla que l’activitat concreta. I és durant el qual es poden realitzar despeses i justificar-les. Per exemple, d’un intercanvi, el projecte pot tenir una durada de 8 mesos.

L’activitat és l’acció concreta que es du a terme dins un projecte, per tant, té una durada inferior. Per exemple, d’un intercanvi, l’activitat durarà entre 5 i 21 dies.

Quant me costarà?


A la majoria dels casos no costa res, atès que el programa finança cada projecte d’acord amb un pressupost tipificat a la guia.

Atès que són quantitats fixades a la guia, hi ha ocasions que no cobreix tota la despesa i hi ha d’haver co-finançament per part dels participants.

Com es finança?

A la guia el pressupost està tipificat amb un import fix per cada concepte: despeses de viatge, suport organitzatiu, suport a necessitats especials, costs excepcionals...

Com puc acreditar els coneixements adquirits?

En acabar l’activitat, cada participant tendrà un certificat “Youthpass” on queda recollida l’experiència d’aprenentatge no formal i les competències que el jove ha adquirit.

Quins són els països del programa i països veïns associats?

Es denominen països del programa els que poden participar a totes les accions, són:

Alemanya, Àustria, Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Xipre, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, República Eslovaca, Romania, Sèrbia, Suècia i Turquia.

Els països veïns associats poden participar en determinades accions del programa, sempre que compleixin les condicions i criteris específics. Són:

Balcans Occidentals (Regió 1): Albània, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Montenegro i Sèrbia

Països de l’Associació Oriental (Regió 2): Armènia, Azerbaidjan, Bielorrússia, Geòrgia, Moldàvia i el territori d’Ucraïna reconegut pel dret internacional

Països del Mediterrani Meridional ( Regió 3): Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Líbia, Marroc, Palestina, Síria i Tunísia.

Federació de Rússia (Regió 4): Territori de Rússia reconegut pel dret internacional

Preguntes freqüents de Projectes d'intercanvis 

Què és un intercanvi juvenil?

És una trobada de joves de diferents països durant màxim 21 dies per treballar un tema que han preparat prèviament. Conviuen junts, desenvolupen habilitats, coneixen altres països i noves cultures dins un aprenentatge no formal o informal.


Qui pot participar a un intercanvi juvenil?

Joves, associats o no, d’edats compreses entre els 13 i el 30 anys

Quantes persones hi poden participar?

Un mínim de 16 i un màxim 60 participants (sense comptar els líders del grup)

Cada grup de país participant tendrà mínim 4 joves.

Quan de temps pot durar?

L’activitat d’intercanvi pot durar entre 5 i 21 dies (sense comptar els dies de viatge)

Quines organitzacions poden participar?

Associacions sense ànim de lucre, grups informals de joves, administracions locals de països programa i de països veïns associats. També empreses socials.

Si he fet un intercanvi juvenil, puc fer una activitat de voluntariat?

Sí, són activitats compatibles.

A quins països puc fer un intercanvi?

Els intercanvis més habituals es realitzen a països de la Unió Europea i a l’Antiga República Iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Sèrbia, Turquia i Noruega, que encara que no són membres de la UE, el programa els considera “països programa”.

A més a més, el programa contempla la possibilitat de fer un intercanvi a qualsevol país del món.

Quina diferència hi ha entre Projecte i Activitat?

El projecte engloba totes les accions necessàries (preparació, execució i avaluació) per realitzar l’activitat, per aquest motiu té una durada més ampla que l’activitat concreta. I és durant el qual es poden realitzar despeses i justificar-les. Per exemple, d’un intercanvi, el projecte pot tenir una durada de 8 mesos.

L’activitat és l’acció concreta que es du a terme dins un projecte, per tant, té una durada inferior. Per exemple, d’un intercanvi, l’activitat durarà entre 5 i 21 dies.

Tenc assegurança?

Sí, és obligatòria la contractació d’una assegurança davant qualsevol risc derivat de la participació en el projecte.


Què és un grup informal de joves?

És un grup de 4 joves com a mínim, que no té personalitat jurídica legalment reconeguda (és a dir, no són una associació), però compten amb un representant legal que té la capacitat per contreure obligacions jurídiques en nom del grup.

Quant me costarà?

A la majoria dels casos no costa res, atès que el programa finança cada projecte d’acord amb un pressupost tipificat a la guia.

Atès que són quantitats fixades a la guia, hi ha ocasions que no cobreix tota la despesa i hi ha d’haver co-finançament per part dels participants.

Com es finança?

A la guia el pressupost està tipificat amb un import fix per cada concepte: despeses de viatge, suport organitzatiu, suport a necessitats especials, costs excepcionals...

Com ho he de fer per participar a un intercanvi juvenil?

Pots proposar fer un projecte d’intercanvi a la teva entitat juvenil de referència. Si sou un grup informal de joves també podeu presentar vosaltres mateixos el projecte. Si heu de menester més informació per posar-ho en marxa, podeu sol·licitar un taller al correu europa-jove@dgjovent.caib.es.

Com puc acreditar els coneixements adquirits?

En acabar l’activitat, cada participant tendrà un certificat “Youthpass” on queda recollida l’experiència d’aprenentatge no formal i les competències que el jove ha adquirit.


Quan puc presentar el projecte? Hi ha terminis?


Hi ha 3 terminis cada any (anomenats rondes) i estan marcats per el darrer dia i hora que es poden presentar projectes. Cada any es modifiquen les dates exactes i s'ha d'estar a allò que diu la guia. 

Durant el 2021, inici del nou programa, només hi ha dues rondes. Per tant, es poden presentar projectes fins el 18 de maig (Ronda 1) (s'ha ampliat el termini excepcionalment) i el 5 d’octubre (Ronda 2).

A aquest enllaç trobaràs actualitzada la informació de les rondes de cada any.

Recomanam visitar el nou lloc de programes europeus europajove.caib.es