Torna

Servei de Joventut

NOVETAT 02.12.2019

Deu joves de França, Itàlia, Alemanya, Grècia i Eslovàquia han començat el seu voluntariat europeu a diferents entitats de Balears i Catalunya. Ho fan a través del Cos Europeu de Solidaritat, un programa que promou l’intercanvi entre joves de diferents països de la Unió Europea. Els joves realitzaran projectes solidaris, ambientals, educatius i socioculturals a entitats com el GOB Menorca, el Club Nàutic de Santa Eulàlia i l’associació menorquina Es Molí de Baix.

Al següent enllaç podreu veure el reportatge que va emetre IB3 el dia 19 de novembre de 2019 amb la notícia.

Vídeo

NOVETAT 02.12.2019

Quatre joves de França, Itàlia i Eslovàquia fan un voluntariat europeu a Menorca.

Aquí podràs trobar el reportatge emès per IB3 el dia 26 de novembre de 2019.

Vídeo

Comunicat publicat a la sala de premas del Govern el dia 11.03.2019

La Unió Europea destina el 2019 mig milió d’euros a Balears per a projectes d’Erasmus+ Joventut i del Cos Europeu de Solidariat


La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General d’Esports i Joventut, és l'organisme responsable a les Illes Balears de l'assessorament a joves i entitats que vulguin presentar projectes a les diferents línies d'acció que engloben ambdues iniciatives

La Unió Europea posa a disposició de les Illes Balears un total de 499.161 euros el 2019 per a projectes de la línia Joventut del Programa Erasmus + i per al Cos Europeu de Solidaritat (CES). Ambdues iniciatives tenen com a objectiu fomentar entre els joves el sentit de ciutadania europea i implicar-los a l'hora de modelar el
futur de la UE, a través d’àmbits d'intervenció molt diversos: voluntariat, cura del medi ambient, atenció social, inclusió dels més desafavorits, desenvolupament personal i socioeducatiu dels joves,
alfabetització mediàtica, cultura i creativitat, entre altres temes.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, per mitjà de la Direcció General d’Esports i Joventut, membre de l’Agència Nacional Espanyola, és l'organisme
responsable a nivell autonòmic de l'assessorament a joves i entitats que vulguin presentar projectes a les diferents línies d'acció que engloben ambdues iniciatives.

En concret, el pressupost reservat a les Illes Balears per a 2019, desglossat per accions, és el següent:

Acció i pressupost Illes Balears

Intercanvis juvenils 156.857 €
Mobilitat de treballadors de joventut 67.224 €
Projectes de Voluntariat 234.595 €
Pràctiques i ocupació 21.617 €
Projectes solidaris 18.868 €
Total 499.161 €


A més, Erasmus+ Joventut disposa d’un pressupost addicional de 3.287.789 € per finançar projectes de les accions 2 i 3 del programa per al conjunt de l’Estat.

La forma d’accedir a aquests recursos és mitjançant la presentació de projectes, per part d’entitats o joves, durant alguna de les tres convocatòries que es realitzen sobre els programes els mesos de febrer, abril i octubre.

Programes diferents


El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu crear oportunitats perquè les persones joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes que beneficiïn ciutadans i comunitats de tot Europa. Per inscriure's en el CES cal tenir 17 anys, encara que no es pot començar el projecte fins que s'hagi complert els 18. En aquests projectes poden participar persones de fins a 30 anys.

De la seva banda, Erasmus + Joventut és el programa europeu que se centra en l'àmbit de l'aprenentatge, no formal i informal, i tracta de proporcionar un ensenyament que doti els joves de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura. S’estructura en tres tipus d’accions: mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques i suport a la reforma de les polítiques. Poden participar en aquest programa joves --entre 13 i 30 anys, segons accions--, i treballadors en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut.

La Direcció General d’Esports i Joventut facilita assessorament i atén consultes al telèfon 971 17 89 17 i per correu electrònic: europajove@dgjovent.caib.es.

Més informació a joventut.caib.es, apartat Programes Europeus.

Nota de premsa 11.03.2019.pdfNota de premsa 11.03.2019.pdf

Notícia del Diario de Ibiza del dia 05/02/2019

Diario ibiz foto petit.jpg

Entrevista al voluntari Andreas Böck publicada al diari Menorca el dia 11/02/2019

20190211_Andreas_Diari_Menorca.jpg petit.jpg

Reportatge Voluntaris Menorquins Erasmus+ 2019 emès pel programa "Illes i Pobles" d'IB3 TV el dia 11/02/2019

Reportatge erasmus.png