Torna

Servei de Joventut

covid-19-4960254_640.png 

INFORMACIÓ I MESURES APLICABLES PER FER FRONT A LA COVID-19

Arran de l'Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual s’estableix el Pla de Mesures Front a la COVID-19 deixa d'haver-hi mesures i restriccions específiques aplicables al sector del lleure per combatre la COVID-19.

En conseqüència, s'apliquen en aquest àmbit les de caràcter general que trobareu en aquest document:

Pla mesures COVID 28.02.2022.pdfPla mesures COVID 28.02.2022.pdf

S'han de continuar adoptant les mesures següents:


— La vacunació contra la COVID-19.
— La higiene freqüent de mans.
— La higiene si es tenen símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
— La distància física interpersonal de seguretat.
— L’ús de mascareta en espais interiors i quan no es pugui mantenir la distància interpersonal.
— La preferència dels espais a l’aire lliure per dur-hi a terme activitats.
— La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i la desinfecció de superfícies.

Les noves mesures no tenen, per ara, data de caducitat.

ON S'HAN DE COMUNICAR ELS CASOS DETECTATS DE COVID-19?

Els casos positius de COVID 19 detectats en les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil s'han de comunicar per part de cada persona afectada o els seus representants mitjançant la línia albergada al web www.ibsalut.es/autorastreigcovid.

La Central de Coordinació COVID-19 notificarà directament a cada cas el resultat positiu de la prova diagnòstica, i amb el mateix missatge aquesta persona rebrà l’enllaç a l’eina d’autorastreig, que l’ha de reenviar a tots els seus possibles contactes estrets perquè responguin un qüestionari per determinar si efectivament ho són.

En cas afirmatiu rebran les indicacions adequades i podran demanar cita per a una prova diagnòstica. D’aquesta manera, els casos sospitosos no hauran d’esperar que els telefoni el Servei de Salut, cosa que els evitarà l’espera.