Torna

Servei de Joventut

Vols organitzar un esdeveniment a nivel internacional? O vols crear xarxa amb altres organitzacions però d'una manera més senzilla? Pots fer una associació a petita escala

Les entitats que no tengueu experiència amb Erasmus+ podeu crear i dur a terme un projecte d’associació a petita escala, és a dir, creació de xarxes entre entitats socials o associacions de diferents països per a la creació i organització de cursos, debats, conferències, fòrums de debat, sobre educació emprenedora dins l’àmbit social, ús de les TIC, de sostenibilitat mediambiental, inclusió i diversitat, entre d’altres.

També podeu fer feina a l’estranger.

Allò important d’aquests projectes és que poden ser formats flexibles, que combinin activitats nacionals i transnacionals. A la sol·licitud ha de constar l'objectiu, les activitats que dureu a terme per aconseguir-lo, els resultats esperats i de quina manera distribuireu el pressupost, que pot ser 30.000€ o 60.000€.

Trobaràs els projectes d’Associacions a petita escala a Erasmus+ a l’acció clau 2, Associacions per a la Cooperació: Associacions a Petita Escala

Guia del Programa

Per a més informació pots sol·licitar un taller al correu a europa-jove@dgjovent.caib.es