Torna

Servei de Joventut

Vols organitzar un esdeveniment a nivel internacional? Anomenat Iniciatives Juvenils Transnacionals

Els joves podeu crear i dur a terme un projecte d’associació estratègica, és a dir, creació de xarxes entre entitats socials o associacions de diferents països per a la creació i organització de cursos, debats, conferències, fòrums de debat, sobre educació emprenedora dins l’àmbit social, ús de les TIC, de sensibilització cap al compromís cívic, entre d’altres.

També podeu fer feina a l’estranger durant entre 2 i 12 mesos.

Allò important d’aquests projectes és que tenen com a objecte promoure el compromís social i l’esperit emprenedor dels joves, tant per compte propi o en la creació d’associacions, ONG o altres organismes actius en l’àmbit de l’economia social, les organitzacions sense àmbit de lucre i la joventut. Als formularis son anomenades Associacions Estratègiques d’intercanvi de bones pràctiques.

Trobaràs els projectes d’Iniciatives Juvenils Transnacionals a Erasmus+ a l’acció clau 2, Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones practiques: Iniciatives juvenils Transnacionals