Torna

Servei de Joventut

En aquest document podeu consultar les dades bàsiques del Cens autonòmic d'instal·lacions juvenils de les Illes Balears, elaborat a partir de la informació aportada pels consells insulars.

Cens Instal·lacions Publicable.xlsCens Instal·lacions Publicable.xls

El cens autonómic es regula al Títol IV del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei de Joventut. Teniu  disponible la norma a l'apartat Normativa i documents d'interès.

Si trobau alguna errada en la informació, per favor, posau-vos en contacte amb el Servei de Joventut a través del correu joventut@caib.es.