Torna

Institut de recerca i formació agrària i pesquera (IRFAP)

L'IRFAP anualment prepara un Pla de Formació per al Sector Agrari, en què s'integren cursos, seminaris i jornades de diversificació de l'activitat agrària, de formació agroambiental, de perfeccionament i de formació agroalimentària en general, etc. Aquests activitats s'adrecen als professionals dels àmbits agrícola i ramader, a fi de contribuir-ne a la modernització i actualització.

En concret, al Pla de Formació es proposen activitats en els àmbits següents:

Formació agroambiental, d'especialització agrícola i ramadera, de gestió de l'explotació, de diversificació agrària i de tecnologia d'aliments.
Incorporació al sector de joves agricultors.
Capacitació per a l'aplicació de productes fitosanitaris.
En base a aquest Pla de Formació, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA) convoca anualment subvencions per a accions de formació professional i adquisició de competències. D'aquesta manera, són les entitats autoritzades pel FOGAIBA les que organitzen els cursos.

Podeu veure la resolució per la qual es convoquen, per a l'exercici 2015, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències aquí:

Resolució convocatòria subvencions formació 2018-2019.pdfResolució convocatòria subvencions formació 2018-2019.pdf