Torna

Institut de recerca i formació agrària i pesquera (IRFAP)

La llei agrària estableix la creació del Catàleg de varietats locals

Article 53 Llavors i productes fitosanitaris
1. Quant a llavors i plantes de viver, s’ha de fomentar l’ús de materials vegetals de multiplicació amb una qualitat oficialment controlada i certificada, d’acord amb la normativa, amb l’objectiu de millorar la producció agrària i la sanitat vegetal.
2. S’ha de promoure el control i l’ús racional dels productes fitosanitaris per garantir la sostenibilitat dels ecosistemes agraris i forestals i assegurar que s’apliquen en condicions correctes, preservant la salut dels aplicadors i els consumidors, i que se’n gestionen adequadament els envasos buits.
3. L’administració agrària té, entre d’altres, les funcions següents:
a) Protegir les varietats locals com a patrimoni que són de les Illes Balears i garantir-ne el coneixement per mitjà de la creació d’un catàleg de varietats locals d’interès agrari. El catàleg ha de ser creat i regulat reglamentàriament.
b) Fomentar el manteniment, la conservació, la millora, l’intercanvi i la venda d’aquestes varietats.
c) Introduir les varietats locals als projectes de recerca, desenvolupament i innovació amb la finalitat de seleccionar-les, millorar-les i reproduir-les, i optimitzar-ne la rendibilitat.
d) Reglamentar l’ús, l’intercanvi i la venda de les llavors pròpies de varietats tradicionals i autòctones.
e) Crear un registre de proveïdors de varietats locals.

varietatslocalsib.com