Torna

IQPIB

Centres Seus Principals              Mallorca:

CODI QUALIFICACIÓ CENTRE SEU ADREÇA
ADG309_3 Assistència a la Direcció CIFP Juníper Serra camí de Son Cladera, 20, 07009 Palma
ADG310_3 Assistència Documental i de Gestió de Despatxos i Oficines
ELE189_2 Muntatge i Manteniment de Sistemes de Telefonia i Infraestructures de Xarxes Locals de Dades IES Politècnic c. Menorca, 1, 07011 Palma
ELE257_2 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió
HOT333_3 Gestió de Pisos i Neteja d'Allotjaments IES Calvià av. de Son Pillo, s/n, 07180 Calvià
SAN025_2 Transport Sanitari CIFP Francesc de Borja Moll c. de Caracas, 6 A, 07007 Palma
SAN668_1 Trasllat i Mobilització d'Usuaris i Pacients, Documentació i Materials en Centres Sanitaris
SEA026_2 Operacions d'Estacions de Tractament d'Aigües
SEA028_2 Serveis per al Control de Plagues
SEA251_3 Gestió de Serveis per al Control d'Organismes Nocius
SSC089_2 Atenció Sociosanitària a Persones al Domicili CIFP Son Llebre c. d’Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de Na Tesa, Marratxí
SSC320_2 Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials
SSC321_3 Dinamització Comunitària
SSC322_3 Educació Infantil
SSC323_3 Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat
SSC324_3 Mediació Comunitària
SSC451_3 Promoció per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
SSC564_2 Dinamització d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil
TMV045_2 Manteniment d'Estructures de Carrosseries de Vehicles CIFP Juníper Serra camí de Son Cladera, 20, 07009 Palma
TMV046_2 Manteniment d'Elements no Estructurals de Carrosseries de Vehicles
TMV048_2 Manteniment del Motor i els seus Sistemes Auxiliars
TMV197_2 Manteniment dels Sistemes Elèctrics i Electrònics de Vehicles
TMV556_2 Operacions de Manteniment d'Elements de Fusta d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo
TMV605_3 Organització i Supervisió del Manteniment dels Sistemes i Equips d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo

Menorca

Centres Seus                   Menorca:

CODI QUALIFICACIÓ CENTRE SEU ADREÇA
ADG309_3 Assistència a la Direcció IES Pasqual Calbó i Caldés c. de Francesc F. Andreu, 1, 07703 Maó
ADG310_3 Assistència Documental i de Gestió de Despatxos i Oficines
ELE189_2 Muntatge i Manteniment de Sistemes de Telefonia i Infraestructures de Xarxes Locals de Dades
ELE257_2 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió
HOT333_3 Gestió de Pisos i Neteja d'Allotjaments IES Maria Àngels Cardona ronda de les Balears, s/n, 07760 Ciutadella de Menorca
SAN025_2 Transport Sanitari IES Cap de Llevant c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó
SAN668_1 Trasllat i Mobilització d'Usuaris i Pacients, Documentació i Materials en Centres Sanitaris
SEA026_2 Operacions d'Estacions de Tractament d'Aigües IES Pasqual Calbó i Caldés c. de Francesc F. Andreu, 1, 07703 Maó
SEA028_2 Serveis per al Control de Plagues
SEA251_3 Gestió de Serveis per al Control d'Organismes Nocius
SSC089_2 Atenció Sociosanitària a Persones al Domicili IES Cap de Llevant c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó
SSC320_2 Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials
SSC321_3 Dinamització Comunitària
SSC322_3 Educació Infantil
SSC323_3 Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat
SSC324_3 Mediació Comunitària
SSC451_3 Promoció per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
SSC564_2 Dinamització d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil
TMV045_2 Manteniment d'Estructures de Carrosseries de Vehicles IES Maria Àngels Cardona ronda de les Balears, s/n, 07760 Ciutadella de Menorca
TMV046_2 Manteniment d'Elements no Estructurals de Carrosseries de Vehicles
TMV048_2 Manteniment del Motor i els seus Sistemes Auxiliars
TMV197_2 Manteniment dels Sistemes Elèctrics i Electrònics de Vehicles
TMV556_2 Operacions de Manteniment d'Elements de Fusta d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo
TMV605_3 Organització i Supervisió del Manteniment dels Sistemes i Equips d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo

Eivissa i Formentera

Centres Seus                         Eivissa i Formentera:

CODI QUALIFICACIÓ CENTRE SEU ADREÇA
ADG309_3 Assistència a la Direcció IES Sa Blanca Dona ctra. Sant Antoni, km 1,2, 07800 Eivissa
ADG310_3 Assistència Documental i de Gestió de Despatxos i Oficines
ELE189_2 Muntatge i Manteniment de Sistemes de Telefonia i Infraestructures de Xarxes Locals de Dades IES Isidor Macabich c. de sa Blanca Dona, s/n, 07800 Eivissa
ELE257_2 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió
HOT333_3 Gestió de Pisos i Neteja d'Allotjaments
SAN025_2 Transport Sanitari IES Algarb crta. de l’Aeroport, Km 3 Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa
SAN668_1 Trasllat i Mobilització d'Usuaris i Pacients, Documentació i Materials en Centres Sanitaris
SEA026_2 Operacions d'Estacions de Tractament d'Aigües CIFP Can Marines ctra. de Sant Carles, km 8, venda d’Arabí de Baix, 07840, Santa Eulària des Riu
SEA028_2 Serveis per al Control de Plagues
SEA251_3 Gestió de Serveis per al Control d'Organismes Nocius
SSC089_2 Atenció Sociosanitària a Persones al Domicili IES Algarb crta. de l’Aeroport, Km 3 Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa
SSC320_2 Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials
SSC321_3 Dinamització Comunitària
SSC322_3 Educació Infantil
SSC323_3 Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat
SSC324_3 Mediació Comunitària
SSC451_3 Promoció per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
SSC564_2 Dinamització d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil
TMV045_2 Manteniment d'Estructures de Carrosseries de Vehicles IES Isidor Macabich c. de sa Blanca Dona, s/n, 07800 Eivissa
TMV046_2 Manteniment d'Elements no Estructurals de Carrosseries de Vehicles
TMV048_2 Manteniment del Motor i els seus Sistemes Auxiliars
TMV197_2 Manteniment dels Sistemes Elèctrics i Electrònics de Vehicles
TMV556_2 Operacions de Manteniment d'Elements de Fusta d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo CIFP Can Marines ctra. de Sant Carles, km 8, venda d’Arabí de Baix, 07840, Santa Eulària des Riu
TMV605_3 Organització i Supervisió del Manteniment dels Sistemes i Equips d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo