Torna

IQPIB

CONVOCATÒRIA 4 FEBRER 2020

boib.jpg Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de febrer de 2020 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació (Acredita 2019)
        
Resolució de correcció d’errades de l’edicte 1282 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 17, de 8 de febrer de 2020, de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de febrer de 2020 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació (Acredita 2019)

Nomenament

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de març de 2020 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de febrer de 2020
       
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 26 d’agost de 2020 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a assessors en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del
conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de febrer de 2020