Torna

IQPIB

Qualificacions convocades i places (convocatòria 5 desembre 2019)

CODI QUALIFICACIÓ PLACES
ADG309_3 Assistència a la Direcció 20
ADG310_3 Assistència Documental i de Gestió de Despatxos i Oficines 20
ELE189_2 Muntatge i Manteniment de Sistemes de Telefonia i Infraestructures de Xarxes Locals de Dades 20
ELE257_2 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió 50
HOT333_3 Gestió de Pisos i Neteja d'Allotjaments 20
SAN025_2 Transport Sanitari 35
SAN668_1 Trasllat i Mobilització d'Usuaris i Pacients, Documentació i Materials en Centres Sanitaris 65
SEA026_2 Operacions d'Estacions de Tractament d'Aigües 25
SEA028_2 Serveis per al Control de Plagues 20
SEA251_3 Gestió de Serveis per al Control d'Organismes Nocius 20 
SSC089_2 Atenció Sociosanitària a Persones al Domicili 15
SSC320_2 Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials 15
SSC321_3 Dinamització Comunitària 15
SSC322_3 Educació Infantil 20
SSC323_3 Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat 15
SSC324_3 Mediació Comunitària 15
SSC451_3 Promoció per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes 15
SSC564_2 Dinamització d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil 15
TMV045_2 Manteniment d'Estructures de Carrosseries de Vehicles 15
TMV046_2 Manteniment d'Elements no Estructurals de Carrosseries de Vehicles 15
TMV048_2 Manteniment del Motor i els seus Sistemes Auxiliars 15
TMV197_2 Manteniment dels Sistemes Elèctrics i Electrònics de Vehicles 15
TMV556_2 Operacions de Manteniment d'Elements de Fusta d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo 15
TMV605_3 Organització i Supervisió del Manteniment dels Sistemes i Equips d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo 15