Torna

IQPIB

Qualificacions convocades i places (convocatòria 4 febrer 2020)

CODI QUALIFICACIÓ PLACES
AFD096_2 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques 20
AFD340_2 Socorrisme en espais aquàtics naturals 40
AFD539_3 Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics 25