Torna

IQPIB

Normativa
Calendari del curs
Inscripció al curs (a partir de dia 27 de desembre)
Llistes provisionals d'acceptats
Formulari de reclamacions
Llistes definitives d'acceptats
Llistes definitives d'aptes i no aptes
El pròxim mes de març tenim prevista la convocatòria d'un altre curs per obtenir l'habilitació com a assessor i avaluador.