Torna

IQPIB

Llistes provisionals d'admissió (convocatòria 4 febrer 2020)

CODI QUALIFICACIÓ

COMPLEIXEN REQUISITS

NO COMPLEIXEN REQUISITS

AFD096_2 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques pdf pdf
AFD340_2 Socorrisme en espais aquàtics naturals pdf pdf
AFD539_3 Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics pdf pdf

Recordatori / Recomanació:

           

Els candidats que compleixen els requisits poden començar a preparar el dossier segons el manual.

        Els candidats que es presenten a més d'una qualificació professional hauran de preparar i entregar un dossier per a cada qualificació.
Avis:

Per la COVID19 la presentació de reclamacions als registres s'ha de realitzar amb cita prèvia:

citaprevia.gestorn.com/ceu

tel: 971 17 76 06