Torna

IQPIB

Llistes definitives de la fase d'admissió (convocatòria 5 desembre 2019)

Recordatori: Les persones admeses hauran de fer un tràmit d'assessorament de dia 4 a 11 de març per a cada qualificació que estiguin admeses.

CODI QUALIFICACIÓ

ADMESOS

EXCLOSOS

ADG309_3 Assistència a la Direcció pdf pdf
ADG310_3 Assistència Documental i de Gestió de Despatxos i Oficines pdf pdf
ELE189_2 Muntatge i Manteniment de Sistemes de Telefonia i Infraestructures de Xarxes Locals de Dades pdf pdf
ELE257_2 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió pdf pdf
HOT333_3 Gestió de Pisos i Neteja d'Allotjaments pdf pdf
SAN025_2 Transport Sanitari pdf pdf
SAN668_1 Trasllat i Mobilització d'Usuaris i Pacients, Documentació i Materials en Centres Sanitaris pdf pdf
SEA026_2 Operacions d'Estacions de Tractament d'Aigües pdf pdf
SEA028_2 Serveis per al Control de Plagues pdf pdf
SEA251_3 Gestió de Serveis per al Control d'Organismes Nocius pdf pdf
SSC089_2 Atenció Sociosanitària a Persones al Domicili pdf pdf
SSC320_2 Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials pdf pdf
SSC321_3 Dinamització Comunitària pdf pdf
SSC322_3 Educació Infantil pdf pdf
SSC323_3 Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat pdf pdf
SSC324_3 Mediació Comunitària pdf pdf
SSC451_3 Promoció per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes Anul·lada
SSC564_2 Dinamització d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil pdf pdf
TMV045_2 Manteniment d'Estructures de Carrosseries de Vehicles pdf pdf
TMV046_2 Manteniment d'Elements no Estructurals de Carrosseries de Vehicles pdf
TMV048_2 Manteniment del Motor i els seus Sistemes Auxiliars pdf pdf
TMV197_2 Manteniment dels Sistemes Elèctrics i Electrònics de Vehicles pdf
TMV556_2 Operacions de Manteniment d'Elements de Fusta d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo pdf pdf
TMV605_3 Organització i Supervisió del Manteniment dels Sistemes i Equips d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo pdf pdf

Recordatori: Les persones admeses hauran de fer un tràmit d'assessorament de dia 4 a 11 de març per a cada qualificació que estiguin admeses.