Torna

IQPIB

Llistes definitives d'admissió (convocatòria 4 febrer 2020)

Recordatori: Les persones admeses hauran de fer un tràmit d'assessorament de dia 24 a 30 de juliol per a cada qualificació que estiguin admeses.

CODI QUALIFICACIÓ

ADMESOS

EXCLOSOS

AFD096_2 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques pdf pdf
AFD340_2 Socorrisme en espais aquàtics naturals pdf pdf
AFD539_3 Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics pdf pdf

Recordatori: Les persones admeses hauran de fer un tràmit d'assessorament de dia 24 al 30 de juliol per a cada qualificació que estiguin admeses.