Torna

IQPIB

Inscripció


Docents de CAIB

 

Portal de serveis del personal

        > Formació dels docents

                > Sol·licitud de cursos

                        > D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA,M INNOVACIÓ I ...

                              > 16807 - Habilitació ... 

    

Per completar l'inscripció s'ha d'enviar el full de serveis al correu de l'iqpib iqpib@dgfpieas.caib.es


En el cas de ser formador amb dos anys d'experiència docent i dos anys d'experiència professional també s'haurà
d'adjuntar el certificat d'empresa

   Full de serveis:

  

 

   

El pdf del full de serveis s'ha de treure del seu portal del personal:

https://www.caib.es/pfunciona

                             > Expedient personal

                                                                        > Full de serveis

Generar el pdf pitjant a la impressora


Professionals no docents
https://forms.gle/5TNS6yQab24C1QPeA

Autònoms poden utilitzar la sol·licitud de declaració responsable .