Torna

IQPIB

CONVOCATÒRIA 5 DESEMBRE 2019

3 qualificacions objecte de la convocatoria.jpg 3 calendari de procediment.jpg 3 seus per el desenvolupament del procediment.jpg
Qualificacions i places Calendari Centres Seus
3 taxes i exempcions.jpg 3 resolucions del procediment.jpg Diptic
Taxes i exempcions Normativa Díptic

A partir del 3 de gener de 2020

FASE 1 ADMISSIÓ

accés al tràmit 3 llistes provisionals procediment.jpg llistes definitives inscripcio

Tràmit

(Finalitzat)

Llistes provisionals

(28 / 01 / 2020)

Llistes definitives

(3 / 03 / 2020)

Del 15 de juny al 31 d'agost   

FASE 2 ASSESSORAMENT

inscripcions fase assessorament questionaris d'avaluacio manual

Tràmit

(Finalitzat)

Qüestionaris d'autoavaluació

MANUAL del DOSSIER

Del 8 de setembre al 20 de novembre      

FASE 3 AVALUACIÓ

inscripcions fase avaluacio

Tràmit

(del 8 al 16 de setembre)

Registres

A partir del 12 de gener  

CERTIFICAT

La recollida del pla de formació i dossier es farà als centres seus.

A partir del mes de febrer el certificat d'acreditació serà enviat per correu electrònic.