Torna

IQPIB

CONVOCATÒRIA 4 FEBRER 2020

3 qualificacions objecte de la convocatoria.jpg 3 calendari de procediment.jpg 3 seus per el desenvolupament del procediment.jpg
Qualificacions i places Calendari Centres Seus
3 taxes i exempcions.jpg 3 resolucions del procediment.jpg Diptic
Taxes i exempcions Normativa Díptic

A partir del 21 de febrer de 2020

FASE 1 ADMISSIÓ

accés al tràmit llistes provisionals procediment llistes definitives procediment

Tràmit

(Finalitzat)

Document informatiu del finançament

Llistes provisionals

(1 / 07 / 2020)

Llistes definitives

(20 / 07 / 2020)

Del 24 de juliol al 15 de setembre 

FASE 2 ASSESSORAMENT

inscripcions fase assessorament questionaris davaluacio manual

Tràmit

(Finalitzat)

Qüestionaris d'autoavaluació

MANUAL del DOSSIER

  Del 29 de setembre al 30 de novembre

FASE 3 AVALUACIÓ

inscripcions fase avaluacio

Tràmit

(Finalitzat)

Registres

A partir del 12 de gener

CERTIFICAT

La recollida del pla de formació i del dossier es farà als centres seus.

A partir del mes de febrer el certificat d'acreditació serà enviat per correu electrònic.