Torna

IQPIB

Dates per PROFESSIONALS EXPERTS:

INSCRIPCIÓ

del 31 de maig a l'11 de juny de 2021.

LLISTES PROVISIONALS

      17 de juny de 2021
RECLAMACIONS
del 17 fins al 22 de juny a les 12:00AM mitjançant formulari que es penjarà aquí.

LLISTES DEFINITIVES

25 de juny de 2021

CURS
del 13 al 28 de juliol