Torna

IQPIB

Qualificacions convocades (PLA ACREDITA)

CODI QUALIFICACIÓ
ADG305_1 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals.
ADG306_1 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents.
ADG307_2 Activitats administratives de recepció i relació amb el client.
ADG308_2 Activitats de gestió administrativa.
ADG082_3 Gestió comptable i d’auditoria.
ADG083_3 Gestió administrativa pública.
ADG084_3 Administració de recursos humans.
ADG157_3 Gestió financera.
ADG309_3 Assistència a la direcció.
ADG310_3 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines.
ADG543_3 Assistència en la gestió dels procediments tributaris.
AFD616_3 Instrucció en ioga.
COM085_2 Activitats de venta.
COM631_2 Activitats de gestió del petit comerç.
COM087_3 Atenció al client, consumidor o usuari.
COM158_3 Implantació i animació d’espais comercials.
EOC687_2 Operacions de manutenció de càrregues amb grua torre.
EOC688_2 Operacions de manutenció de càrregues amb grua mòbil autopropulsada categoria A.
EOC689_2 Construcció de pedra en sec.
HOT091_1 Operacions bàsiques de cuina.
HOT092_1 Operacions bàsiques de restaurant i bar.
HOT414_1 Operacions bàsiques de pastisseria.
HOT093_2 Cuina.
HOT223_2 Rebosteria.
HOT326_2 Allotjament rural.
HOT679_2 Serveis de restaurant, bar i cafeteria.
HOT094_3 Recepció.
HOT095_3 Venda de serveis i productes turístics.
HOT329_3 Animació turística.
HOT330_3 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments.
HOT332_3 Direcció i producció en cuina.
HOT333_3 Gestió de pisos i neteja en allotjaments.
HOT335_3 Guia de turistes i visitants.
HOT336_3 Promoció turística local i informació al visitant.
HOT337_3 Sommelieria.
HOT542_3 Direcció i producció en pastisseria.
HOT680_3 Gestió de processos en serveis de restauració.
IMP119_2 Perruqueria.
IMP120_2 Serveis estètics d’higiene, depilació i maquillatge.
IMP121_2 Tractaments estètics de mans i peus.
IMP248_3 Massatges estètics i tècniques sensorials associades.
IMP249_3 Perruqueria tècnica i artística.
IMP395_3 Assessoria integral d’imatge personal.
IMP397_3 Tractaments capil·lars estètics.
IMS294_3 Càmera de cinema, vídeo i televisió.
INA172_1 Operacions auxiliars a la indústria alimentària
INA173_1 Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentaria
INA015_2 Forneria i brioixeria
INA104_2 Carnisseria i elaboració de productes càrnics
INA107_2 Pastisseria i confiteria
INA109_2 Peixateria i elaboració de productes de pesca
MAP229_1 Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions del buc
MAP400_1 Activitats auxiliars i de suport al buc en port
MAP170_2 Operacions en transport marítim i pesca de litoral
MAP171_2 Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa
MAP591_2 Navegació i pesca marítima
MAP592_2 Operacions de control del funcionament i manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc
MAP619_2 Govern d’embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic
MAP234_3 Navegació, transport marítim i activitats pesqueres
MAP577_3 Observació de l'activitat i control de les captures d'un buc pesquer
MAP594_3 Control del funcionament i supervisió del manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc
SSC089_2 Atenció sociosanitària a persones en el domicili.
SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
SSC443_2 Gestió de trucades de teleassistència.
SSC322_3 Educació infantil.
SSC444_3 Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius.
TMV195_1 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles
TMV453_1 Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV047_2 Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils
TMV197_2 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles
TMV553_2 Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV554_2 Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics en embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV555_2 Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV556_2 Operacions de manteniment d’elements de fusta d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV557_2 Pintura, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra per a embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV049_3 Planificació i control de l’àrea de carrosseria
TMV050_3 Planificació i control de l’àrea d’electromecànica
TMV603_3 Organització i supervisió del manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV604_3 Organització i supervisió del manteniment de l’aparell d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV605_3 Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV606_3 Tripulació de cabina de passatgers