Torna

IQPIB

Última actualització 11 de maig de 2022

Famílies professionals

ADG - Administració i gestió
AFD - Activitats físiques i esportives
AGA - Agrària
COM - Comerç i màrqueting
ELE - Electricitat i electrònica
EOC - Edificació i obra civil
HOT - Hosteleria i turisme
IFC - Informàtica i comunicacions
IMA - Instal·lació i manteniment
IMP - Imatge personal
IMS - Imatge i so
INA - Indústria alimentària
MAM - Fusta, moble i suro
MAP - Marítimopesquera
SAN - Sanitat
SEA - Seguretat i medi ambient
SSC - Serveis socioculturals i a la comunitat
TMV - Transport i manteniment de vehicles

Qualificacions professionals

L'etiqueta [modificada] significa que la qualificació professional no es troba disponible en aquest moment per canvis de normativa. En el moment que es torni a trobar disponible, s'eliminarà l'etiqueta i es podrà fer la inscripció.

ADG305_1 - Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
ADG306_1 - Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents
ADG307_2 - Activitats administratives de recepció i relació amb el client
ADG308_2 - Activitats de gestió administrativa
ADG082_3 - Gestió comptable i d'auditoria
ADG083_3 - Gestió administrativa pública
ADG084_3 - Administració de recursos humans
ADG157_3 - Gestió financera
ADG309_3 - Assistència a la direcció
ADG310_3 - Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines
ADG311_3 - Comercialització i administració de productes i serveis financers
ADG543_3 - Assistència en la gestió dels procediments tributaris
ADG544_3 - Creació i gestió de microempreses
ADG545_3 - Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars
ADG649_3 - Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades
AFD500_1 - Operacions auxiliars en l'organització d'activitats i el funcionament d'instal·lacions esportives
AFD096_2 - Socorrisme en instal·lacions aquàtiques
AFD159_2 - Guia per itineraris de muntanya baixa i mitjana
AFD160_2 - Guia d'itineraris amb bicicleta
AFD338_2 - Guia per barrancs secs o aquàtics
AFD340_2 - Socorrisme en espais aquàtics naturals
AFD506_2 - Iniciació esportiva en natació i les seves especialitats
AFD507_2 - Iniciació esportiva en vela amb embarcacions d'aparell lliure i fix
AFD538_2 - Iniciació esportiva en la modalitat de salvament i socorrisme en instal·lacions aquàtiques
AFD614_2 - Iniciació esportiva en piragüisme
AFD615_2 - Iniciació esportiva en tennis
AFD665_2 - Iniciació esportiva en taekwondo
AFD673_2 - Iniciació esportiva en atletisme
AFD674_2 - Iniciació esportiva en handbol
AFD698_2 - Iniciació esportiva en bàsquet
AFD699_2 - Iniciació esportiva en escalada
AFD725_2 - Iniciació esportiva en gimnàstica artística femenina
AFD726_2 - Iniciació esportiva en gimnàstica artística masculina
AFD727_2 - Iniciació esportiva en gimnàstica rítmica
AFD097_3 - Condicionament físic a sala d'entrenament polivalent
AFD162_3 - Condicionament físic en grup amb suport musical
AFD341_3 - Activitats de natació
AFD509_3 - Animació física i esportiva i recreativa
AFD510_3 - Animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat
AFD511_3 - Condicionament físic en el medi aquàtic
AFD539_3 - Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics
AFD616_3 - Instrucció en ioga
AGA164_1 - Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
AGA342_1 - Activitats auxiliars en floristeria
AGA168_2 - Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
AGA343_2 - Aprofitaments forestals
AGA457_2 - Activitats de floristeria
AGA460_2 - Producció de llavors i plantes a vivers
AGA705_2 - Cures higièniques i estètiques d'animals de companyia
AGA003_3 - Jardineria i restauració del paisatge
AGA228_3 - Gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles
AGA346_3 - Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius
AGA348_3 - Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals
AGA488_3 - Assistència a l'atenció clínica en centres veterinaris
COM411_1 - Activitats auxiliars de magatzem
COM412_1 - Activitats auxiliars de comerç
COM701_1 - Servei de lliurament i recollida a domicili
COM085_2 - Activitats de venda
COM631_2 - Activitats de gestió del petit comerç
COM087_3 - Atenció al client, consumidor o usuari
COM158_3 - Implantació i animació d'espais comercials
COM315_3 - Gestió i control de l'aprovisionament
COM318_3 - Organització i gestió de magatzems
ELE255_1 - Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis
ELE256_1 - Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques i instal·lacions d'enllumenat exterior
ELE481_1 - Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics
ELE043_2 - Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis
ELE189_2 - Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades
ELE257_2 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
ELE379_2 - Instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina
ELE380_2 - Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació
ELE482_2 - Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia
ELE550_2 - Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics
ELE598_2 - Manteniment d'electrodomèstics
ELE599_2 - Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial
ELE382_3 - Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn dels edificis
ELE487_3 - Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió
ELE552_3 - Manteniment d'equips electrònics
EOC051_1 - Operacions de formigó
EOC271_1 - Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes
EOC687_2 - Operacions de manutenció de càrregues amb grua-torre
EOC688_2 - Operacions de manutenció de càrregues amb grua mòbil autopropulsada categoria A
EOC689_2 - Construcció de pedra en sec
HOT091_1 - Operacions bàsiques de cuina
HOT092_1 - Operacions bàsiques de restaurant i bar
HOT222_1 - Operacions bàsiques de pisos en allotjaments
HOT325_1 - Operacions bàsiques de càtering
HOT414_1 - Operacions bàsiques de pastisseria
HOT093_2 - Cuina
HOT223_2 - Rebosteria
HOT326_2 - Allotjament rural
HOT653_2 - Guarda de refugis i albergs de muntanya
HOT679_2 - Serveis de restaurant, bar i cafeteria
HOT094_3 - Recepció
HOT332_3 - Direcció i producció en cuina
HOT333_3 - Gestió de pisos i neteja d'allotjaments
HOT335_3 - Guia de turisme
HOT336_3 - Promoció turística local i informació al visitant
HOT337_3 - Vins, altres begudes i productes selectes propis de sommelieria
HOT542_3 - Direcció i produció en pastisseria
HOT680_3 - Gestió de processos en serveis de restauració
HOT741_3 - Apiturisme
HOT742_3 - Atenció al passatge en transport marítim i fluvial
HOT744_3 - Enoturisme
HOT745_3 - Micoturisme
IFC361_1 - Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
IFC078_2 - Sistemes microinformàtics
IFC297_2 - Confecció i publicació de pàgines web
IFC298_2 - Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics
IFC299_2 - Operació de xarxes departamentals
IFC300_2 - Operació de sistemes informàtics
IFC080_3 - Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals
IFC152_3 - Gestió de sistemes informàtics
IFC154_3 - Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web
IFC155_3 - Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió
IFC303_3 - Programació de sistemes informàtics
IFC363_3 - Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
IMA367_1 - Operacions auxiliars de lampisteria
IMA040_2 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques
IMA041_2 - Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial
IMA368_2 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques
IMA369_2 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció
IMA568_2 - Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport
IMA374_3 - Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions calorífiques
IMA375_3 - Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció
IMA376_3 - Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions frigorífiques
IMA378_3 - Planificació, gestió i execució del manteniment i supervisió del muntatge de xarxes i sistemes de distribució de fluids
IMP022_1 - Serveis auxiliars de perruqueria
IMP118_1 - Serveis auxiliars d'estètica
IMP119_2 - Perruqueria
IMP120_2 - Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge
IMP121_2 - Tractaments estètics de mans i peus
IMP248_3 - Massatges estètics i tècniques sensorials associades
IMP249_3 - Perruqueria tecnicoartística
IMP250_3 - Tractaments estètics
IMP395_3 - Assessoria integral d'imatge personal
IMP397_3 - Tractaments capil·lars estètics
IMS436_2 - Operacions de so
IMS074_3 - Assistència a la producció en televisió
IMS294_3 - Càmera de cinema, vídeo i televisió
IMS438_3 - Desenvolupament de projectes i control de so en audiovisuals, ràdio i indústria discogràfica
IMS439_3 - Desenvolupament de projectes i control de so viu i en instal·lacions fixes
INA172_1 - Operacions auxiliars a la indústria alimentària
INA173_1 - Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentaria
INA015_2 - Forneria i brioixeria
INA107_2 - Pastisseria i confiteria
MAM276_1 - Treballs de fusteria i moble
MAM059_2 - Instal·lació de mobles
MAM062_2 - Muntatge de mobles i elements de fusteria
MAM423_3 - Organització i gestió de la producció en indústries de fusteria i moble
MAP229_1 - Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions del buc
MAP400_1 - Activitats auxiliars i de suport al buc en port
MAP404_1 - Amarratge de port i monoboies
MAP170_2 - Operacions en transport marítim i pesca de litoral
MAP171_2 - Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa
MAP591_2 - Navegació i pesca marítima
MAP592_2 - Operacions de control del funcionament i manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc
MAP619_2 - Govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic
MAP234_3 - Navegació, transport marítim i activitats pesqueres
MAP577_3 - Observació de l'activitat i control de les captures d'un buc pesquer
MAP594_3 - Control del funcionament i supervisió del manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc
SAN668_1 - Trasllat i mobilització d'usuaris i/o pacients, documentació i materials en centres sanitaris
SAN025_2 - Transport sanitari
SAN122_2 - Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes
SAN123_2 - Farmàcia
SAN124_3 - Laboratori d'anàlisis clíniques
SAN125_3 - Anatomia patològica i citològica
SAN126_3 - Audiopròtesis
SAN127_3 - Radioteràpia
SAN489_3 - Higiene bucodental
SAN491_3 - Tanatopràxia
SAN626_3 - Documentació sanitària
SAN627_3 - Imatge per al diagnòstic
SEA406_1 - Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials
SEA702_1 - Apilament, classificació i emmagatzematge inicial de residus
SEA026_2 - Operacions en estacions de tractament d'aigües
[modificada] SEA028_2 - Serveis per al control de plagues
SEA029_2 - Vigilància i seguretat privada
SEA183_2 - Comeses operatives bàsiques i de seguretat militar
SEA531_2 - Ensinistrament de base i educació canina
SEA595_2 - Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural
SEA676_2 - Prevenció, extinció d'incendis i salvament
SEA131_3 - Prevenció de riscs laborals
SEA251_3 - Gestió de serveis per al control d'organismes nocius
SEA647_3 - Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències
SSC319_1 - Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals
SSC413_1 - Feina domèstica
SSC089_2 - Atenció sociosanitària a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat en el domicili
SSC320_2 - Atenció sociosanitària a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat en institucions socials
SSC443_2 - Gestió de teleassistència domiciliària
SSC564_2 - Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
SSC090_3 - Educació d'habilitats d'autonomia personal i social
SSC321_3 - Dinamització comunitària
SSC322_3 - Educació infantil
SSC323_3 - Inserció laboral de persones amb discapacitat
SSC324_3 - Mediació comunitària
SSC329_3 - Animació turística
SSC444_3 - Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius
SSC446_3 - Gestió i organització d'equips de neteja
SSC448_3 - Docència de la formació per a l'ocupació
SSC450_3 - Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat
SSC565_3 - Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
SSC566_3 - Docència de formació vial
TMV194_1 - Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles
TMV195_1 - Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles
TMV452_1 - Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV453_1 - Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV044_2 - Pintura de vehicles
TMV045_2 - Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles
TMV046_2 - Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles
TMV047_2 - Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils
TMV048_2 - Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars
TMV197_2 - Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles
TMV454_2 - Conducció d'autobusos
TMV455_2 - Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera
TMV456_2 - Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes
TMV553_2 - Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV554_2 - Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics en embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV555_2 - Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV556_2 - Operacions de manteniment d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV557_2 - Pintura, reparació i construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra per a embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV717_2 - Manteniment de bicicletes i vehicles de mobilitat urbana o personal
TMV049_3 - Planificació i control de l'àrea de carrosseria
TMV050_3 - Planificació i control de l'àrea d'electromecànica
TMV603_3 - Organització i supervisió del manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV604_3 - Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV605_3 - Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV606_3 - Tripulació de cabina de passatgers