Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

26/02/2018

Instrucció de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual es despleguen determinats aspectes sobre la tramitació i el procediment de control dels expedients de despesa que es financen amb el Fons per afavorir el turisme sostenible