Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

Conselleria d'Educació i Universitat

 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de les Illes Balears (IBISEC)

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

Direcció General de Personal Docent

Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa