Torna

Instruccions d'organització i funcionament 2021-2022

Centres Privats Concertats i Centres Privats no Concertats

 

Instruccions centres privats concertats.pdf Resolucio del conseller d'Educacio i Formacio Professional, de 21 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les instruccions per a I'organitzacio i el funcionament dels centres privats concertats i no concertats, per al curs
2021-2022

Instruccions centres privats concertats.pdf Instruccions de centres privats concertats (CURS 2021-2022)

Instruccions centres privats concertats.pdf Instruccions de centres privats NO concertats (CURS 2021-2022)

Atenció: Podeu consultar les modificacions que es produeixin durant el curs de la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022, a l'apartat Informació COVID-19 de la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.