Torna

Instruccions d'organització i funcionament 2021-2022

Centres estrangers autoritzats

 

pissarra.jpg

PDF Resolucio del conseller d'Educacio i Formacio Professional, de 19 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les instruccions per a I'organitzacio i el funcionament dels centres docents estrangers, per al curs 2021-2022

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents estrangers establerts a les Illes Balears del curs 2021-2022.

 Atenció: Podeu consultar les modificacions que es produeixin durant el curs de la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022, a l'apartat Informació COVID-19 de la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.