Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Darreres publicacions


Teniu a la vostra disposició per a la seva consulta els següents títols:

De la «Col·lecció legislativa»:

Estatut d'autonomia de les Illes Balears, núm. 0. Edició especial commemorativa dels 40 anys d'autogovern (1983-2023) (PDF)
0_Estatut_ed._especial_40.png Edició especial de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears amb motiu del quarantè aniversari de la seva promulgació. Inclou referències als articles de la Constitució i del mateix Estatut que hi estan relacionats, com també, a les lleis balears vigents més rellevants.
Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals, núm. 2 (4a edició) (PDF)

2_Legislacio_IB._TF_(4a_ed.).png

La quarta edició d'aquesta obra, impresa amb un nou disseny, revisa i actualitza vint de les principals disposicions consultades de l'ordenament jurídic balear.
Les principals novetats, a més del sumari a l'inici de cada norma, són la publicació de la nova Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars i un acurat índex analític.

(nota actualització)

Legislación de las Illes Balears. Textos fundamentales, núm. 2 (PDF) (actualització a abril de 2022)

portada PTT castella_peq.png

Apareix per primera vegada, en format electrònic i amb un nou disseny, la versió castellana d'aquesta obra, que revisa i actualitza la precedent en català. Amb ella es pretén facilitar la consulta d'algunes de les principals disposicions de l'ordenament jurídic balear a un conjunt més ampli de lectors, incloent-hi com a novetat, a més del sumari a l'inici de cada norma, un índex analític.

De la col·lecció «Eines»:

Llei de consells insulars, núm. 16 (PDF)
16_Eines.png El darrer volum de la col·lecció Eines de l'IEA es dedica a la nova Llei de consells insulars, aprovada d'acord amb el mandat del legislador estatutari de 2007. L'obra conté el text consolidat de la Llei 4/2022, de 28 de juny, incorpora algunes anotacions a peu de pàgina i inclou un extens índex analític.

Ítems: butlletí de l'IEA

imatge_prova_7_avisos.png

Ítems núm. 14

De Fora de col·lecció:

Atles geogràfic i històric de les Illes Balears (2a edició) (PDF)

Altes_2a_edicio.png

Nova edició de l’Atles geogràfic i històric de les Illes Balears publicada per l’IEA en el marc dels actes commemoratius del 40 aniversari de l’Estatut d’autonomia. Aquesta eina pedagògica va dirigida als alumnes de primària i secundària de la nostra comunitat educativa.