Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

L'equip de l'IEA


Sr. Lluís J. Segura Ginard (Director)

Sra. Marta Neus López Cortès (Cap del Departament)

Sr. Miquel Aguiló Llobera (Cap de Servei)

Sr. Carlos González Amate (Cap de Secció)

Sra. Maribel Martín Martín

Sra. Fernanda Martínez Tesouro