Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

L'equip de l'IEA


Sr. Lluís J. Segura Ginard (Director)

Sra. Patricia Dueñas Jollard (Cap de Departament)

Sra. Sonia Inés Blanco Riera (Cap de Servei)

Sr. Carlos González Amate (Cap de Secció)

Sra. Maribel Martín Martín

Sra. Fernanda Martínez Tesouro