Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

 Projectes en curs


—Obres en preparació

Podeu consultar les obres que actualment estan en preparació. Per a més informació

—Versions consolidades

Per a més informació

—Actualitat de l'Estat autonòmic

Per a més informació

—Segona fase del Pla de racionalització normativa

L'IEA coordinarà la segona fase del Pla de racionalització normativa d'unitat de mercat, impulsat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat arran de l'entrada en vigor de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat (LGUM).

La finalitat del Pla de racionalització normativa d'unitat de mercat és eliminar els obstacles al desenvolupament de les activitats econòmiques i/o empresarials en tot el territori nacional.

En una primera fase, ja finalitzada, l'IEA ha coordinat l'avaluació de més de dues-centes vuitanta normes autonòmiques que podien incidir en la unitat de mercat.

En aquesta segona fase cada municipi analitzarà, amb la col·laboració dels consells insulars i de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), les normes locals potencialment afectades per la LGUM.