Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Pla de racionalització normativa de la unitat de mercat


L'IEA ha estat designat autoritat o punt de contacte per als processos relatius als mecanismes de protecció dels operadors econòmics, consumidors i usuaris en l'àmbit de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat (LGUM).

Així mateix, en aquesta condició, coordina en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el Pla de racionalització normativa d'unitat de mercat.

PDFLlei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat