Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Pautes per sol·licitar gratuïtament obres editades


Les sol·licituds del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma o de les entitats públiques que en depenen s'han de trametre per correu electrònic a l'adreça iea@caib.es.

En la sol·licitud s'ha d'indicar el títol complet de l'obra i el número d'edició. També s'ha de concretar la unitat o el servei al qual van destinats els llibres, tot indicant a més l'adreça a la qual eventualment es podran trametre i el telèfon de contacte.