Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Novetats


Funció pública (5a edició)

Per a més informació

Legislació de subvencions (3a edició)

Per a més informació

—ÍTEMS núm. 3, nou butlletí de l'IEA ja disponible

Per a més informació

Revista Jurídica de les Illes Balears 20

Per a més informació

—Règim jurídic del Govern i de l'Administració (4a edició)

Per a més informació

—Legislació de transparència i accés a la informació pública

Per a més informació

—Informe Comunidades Autónomas

Ja està publicat l'Informe Comunidades Autónomas 2019 elaborat per l'Institut de Dret Públic amb la col·laboració, entre altres, de l'Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes Balears.

Per a més informació