Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

06/04/2016

Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública

FUNCIÓ PÚBLICA \ LLENGUA

Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública BOIB núm. 046 de 2016

Afectada per:

Correcció d'errates en l'edicte 3855 (BOIB 46 de data 12-04-2016) referit a la "Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública" BOIB núm. 047 de 2016

Per a més informació podeu descarregar el següent document