Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/12/2005

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 196 de 2005

Afectada per:

Correcció d'errates de l'edicte 23217, 'Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives', publicat al BOIB núm 196 de 31-12-2005 BOIB núm. 036 de 2006

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears BOIB núm. 186 Ext. de 2006

Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 188 de 2006

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196 de 2007

Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears BOIB núm. 078 de 2009

Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears BOIB núm. 172 de 2009

STC 235/2015, de 5 de novembre BOE núm. 296 de 2015

Per a més informació podeu descarregar el següent document