Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Pla específic de reforç (EP)

Orientacions Pla específic de reforç (EP)

Orientacions per a l'elaboració del pla específic de reforç o recuperació i suport per l'alumnat que no ha superat els objectius i les competències i ha de quedar un any addicional al mateix curs (24/7/2018):