Torna

Comissió per a la resolució de reclamacions en matèria d'accés a la informació pública

Comissió per la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a la informació pública i no estau satisfets amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu presentar una reclamació davant la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública.