Torna

Comissió per a la resolució de reclamacions en matèria d'accés a la informació pública

Plaça del Rosari, núm. 5, entl. i 1a planta 07001 Palma

Telèfon 971179595 - Fax 971176895

coinp@ajuridic.caib.es