Torna

IBAVI - Institut Balear de l'Habitatge: Informació

Aparcaments i trasters.png

OFERTA D'APARCAMENTS PROPIETAT DE L'IBAVI EN RÈGIM D'ARRENDAMENT

 

L’IBAVI disposa d’una xarxa d’aparcaments no protegits que es gestionen en règim de lloguer.

El procediment d’adjudicació de les places d’aparcament de l’IBAVI es du a terme mitjançant registre d’entrada.

 CRITERIS PER SOL·LICITAR UN APARCAMENT DE L’IBAVI EN RÈGIM DE LLOGUER:

- L’adjudicació i selecció dels aparcaments es fa en funció de l’ordre de presentació de la sol·licitud en el registre d’entrada de les oficines de l’IBAVI, a qualsevol oficina de registre de la CAIB o bé, per via telemàtica.

- Els contractes d’arrendament se signaran per una durada d’un any. Aquesta durada es prorrogarà per períodes anuals mentre cap de les parts comuniqui a l'altra la seva voluntat de resoldre el contracte tres mesos abans de la seva extinció.

- Els preus dels aparcaments s’establiran d’acord amb un percentatge damunt el preu de mercat. En el cas dels llogaters de l’IBAVI, el percentatge serà del 40%. En el cas de les persones no llogateres de l’IBAVI, el percentatge serà del 60%. El preu de lloguer inclou impostos i altres despeses.

- Els sol·licitants hauran d’ingressar al compte corrent que determinarà l’IBAVI, l’import equivalent a dos mesos de lloguer en concepte de reserva. Aquesta quantitat serà després comptabilitzada a efectes del dipòsit de la fiança. En el cas de les persones llogateres a la mateixa promoció que l’aparcament, el contracte d’arrendament s’inclou com un annex al contracte de l’habitatge, per tant, el dipòsit de fiança serà equivalent a un mes.

 Les sol·licituds (descarregar aquí) es podran presentar mitjançant registre d’entrada a les oficines de l’IBAVI, a qualsevol oficina de registre de la CAIB o bé, degudament signades i escanejades, mitjançant correu electrònic a les següents adreces:

Mallorca: aparcamentsitrasters.mca@ibavi.caib.es

Menorca: aparcamentsitrasters.men@ibavi.caib.es

Eivissa: aparcamentsitrasters.eiv@ibavi.caib.es

Formentera: aparcamentsitrasters.for@ibavi.caib.es

Imagen formulari aparcaments i trasters.PNG