Torna

INFOJOVE

     

desc_logo vidadigital.jpg

   Aquest projecte es desenvolupa des de l’àrea d’informació juvenil de l’IBJOVE seguint les directrius dels articles

31 i 32 de la llei integral de joventut del Govern de les Illes Balears i en col·laboració amb els departaments de

Convivèxit, ODDM, Fundació Bit i Policies Tutors de les Illes Balears es realitzen des de fa anys una sèrie de mesures

preventives com són la realització de d’accions formatives a nins, nines i joves de primària, secundària, joves dins

casals de joventut, biblioteques, pares i mares, professors, educadors, mediadors,  policies tutors, programa de

cibermentors i cibermentores que cada any són utilitzades per una mitjana de 10.000 persones i que tenen com a

objectiu col·laborar en la preparació dels ciutadans de les Illes Balears pels reptes del segle XXI, marcats

especialment per la implantació de l’espai digital dins un marc social que influencia a totes les persones,

especialment els i les joves, les seves relacions personals i professionals, es a dir des del present fins al futur. Estan

xerrant tant de mesures preventives com formatives.