L'Impost de Turisme sostenible impulsa l'economia circular i la reinserció laboral de persones en risc d'exclusió

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a convocar una línia de subvencions per impulsar l’economia social i circular

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a convocar una línia de subvencions per impulsar l’economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina per a persones amb risc d’exclusió per un import de 700.000 €. Aquesta quantitat anirà a càrrec de l’impost de turisme sostenible (ITS).

Podran ser objecte de finançament les actuacions dutes a terme des del 7 de juny de 2018 fins al 6 de desembre de 2019 i que tenguin per objecte els trets següents:

- Afavorir models d’economia circular —és a dir, models que tenguin com a objectiu reduir tant l’entrada dels materials com la producció de residus—, que tanquin el cicle.

- Implementar, ampliar o millorar instal·lacions, incloent la compra de maquinària, per a la prevenció, la reparació i la preparació per a la reutilització de residus.

En concret, es consideren despeses i inversions subvencionables els projectes de les categories següents:

a) Reutilització de productes.

b) Preparació per a la reutilització de residus.

c) Compostatge i altres processos de transformació biològica.

d) Regeneració i reciclatge d’olis i greixos comestibles usats.

 

Cada sol·licitud haurà d’indicar una única categoria d’actuacions.

Enlaces de interes: