Torna

Immigració Balears

 

nou logo casal.png

 

Casal d'Associacions d'Immigrants i ONGD 

 

Carrer Eusebi Estada, 48, 07004 Palma (Mallorca)
Telèfon/Fax: 971 75 37 98
E-mail: casalimmigrants@gmail.com


Horari:
  * De dilluns a divendres: de 9:00 a 15:00 i de 16:00 a 21:00 hores
  * Dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 hores

 

 

Requisits per entitats usuàries i descàrrega de formularis de sol•licitud

 

Podran ser entitats usuàries del Casal:


* Les entitats associatives representatives dels interessos de les persones immigrades residents a les Illes Balears (en endavant, associacions d’immigrants) que tenguin la condició d’entitat usuària del Casal.
* Les entitats socials sense ànim de lucre (en endavant, ONGD) que tenguin la condició d’entitat usuària del Casal.
* Els consolats itinerants.
Segons l’ús que facin del casal, les entitats es classificaran en:
a) Residents: entitats que no tenen seu social a Mallorca per desenvolupar la seva tasca. Les entitats residents poden gaudir, a més dels serveis i les instal•lacions comunes del Casal, de la utilització privativa o compartida d’un dels despatxos existents.
b) No residents: entitats que sí que disposen de seu social a Mallorca per desenvolupar la seva tasca. Aquestes entitats tenen dret a gaudir dels serveis i les instal•lacions comunes, llevat de l’ús dels despatxos, que queda reservat a les entitats residents.


A més tinguin en compte que des de l’entrada en vigor del nou Reglament, les entitats residents estan obligades a:
* Dur a terme, dins de l’any natural, com a mínim una activitat en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, de sensibilització ciutadana o d’atenció a la població immigrant en el Casal (exposicions, conferències, presentacions de projectes, etc.), amb la intenció de dinamitzar el Casal i convertir-ho en un espai real d’integració i d’intercanvi cultural.
* Presentar durant la primera quinzena del mes de desembre una memòria d’activitats de les accions que s’hagin dut a terme durant l’any en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, de sensibilització ciutadana o d’atenció a la població immigrant.


Al peu d’aquesta pàgina poden descarregar les sol•licituds d'entitats usuàries del Casal.


Nota: les sol•licituds hauran de presentar-se sempre telemàticament mitjançant el REC. Documentació a presentar:

•Sol·licitud

• Estatuts i acta de la sessió en la qual se'l nomena pel càrrec que li atorga la representativitat (president, secretari etc)
• Còpia del DNI del representant
• Còpia de la inscripció al Registre corresponent. En cas que sigui al registre autonòmic es pot remetre el número d'inscripció i demanar a la Direcció General de Serveis Socials que el sol·liciti al Registre en virtut de l'article 28.3 de la Llei 39/2015.
• Memòria tècnica.
• Sol•licitud d'excepcionalitat si escau

 

2.MODEL Sol_licitud alta coma usuària Casal_CAT-CAST_2021.pdf2.MODEL Sol_licitud alta coma usuària Casal_CAT-CAST_2021.pdf

MODEL Sol_licitud RESERVA SALES _Casal_CAT-CAST_2021.pdfMODEL Sol_licitud RESERVA SALES _Casal_CAT-CAST_2021.pdf

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT CASAL_15_01_2013.pdfREGLAMENT DE FUNCIONAMENT CASAL_15_01_2013.pdf