Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

05/01/2017

S'ha ampliat el permís de paternitat de 15 dies a 4 setmanes

A partir del dia 1 de gener de 2017 s'amplia el permís de paternitat de 15 dies a 4 setmanes, tal com regula l'article 49 c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP).

 

Per a més informació d'aquest permís clicau aquí