Secretaria Tècnica

  

Servei de Formació Sanitària
Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en salut
Carrer de Jesús 38-A
07010 Palma de Mallorca
Telèfon: 971 17 95 97
Adreça de contacte: formacio@dgaval.caib.es